Çevre Politikamız

Dünyamızın ekosistemini doğrudan ve dolaylı etkileyen dev projelere imza atmış bir işletme olarak, çevre sorunlarını en iyi kavramış ve bu sorunlara çözüm üreten sayılı kurumlardan biri olmanın kıvancını taşıyoruz. Çevre bilimlerindeki muazzam deneyimimizin en önde gelen tanıkları müşterilerimizdir.

Hasbeton iş yaptığı her alanda çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yönelik yöntem ve teknolojileri kullanmayı taahhüt eder. Bu politikanın yürütülmesi tüm Hasbeton yöneticilerinin ve çalışanlarının amacı ve sorumluluğudur.

Hasbeton yürürlükteki tüm kanun ve yönetmeliklere uyum sağlar ve bunların kapsamadığı konularda da en yüksek standartları sağlamak amacını güder.

Hasbeton kendi iç işleyişine yönelik planlama yaparken ve stratejik karar alırken de çevre korumacı bir bilinçle hareket eder.

Hasbeton bütün çalışanlarının çevre korumacılığında üstlerine düşeni anlamış olmalarını sağlayacak şekilde, eğitim ve aydınlatma programları uygular.

Hasbeton çevre korumadaki başarısını düzenli olarak ölçer, değerlendirir ve iyileştirme yönünde hareket eder.

Hasbeton çevre koruyucu atıksu ve katı atık ürün işleme teknolojilerinin yaygınlaştırılmasına öncülük eder ve tüm projelerinde çevre dostu teknolojileri uygular.

Hasbeton yukarda sayılan ilkelerin hayata geçirilmesi ve yürütülmesi için gerekli kaynakları ayırır.