Kalite Politikamız

HAS BETON A.Ş. KALITE POLİTİKASI

HAS Beton A.Ş. hazir beton üreten bir firmadır ve firmamız uğraş verdigi sektörde üstünlügünü devam ettirmek ve kanıtlamak mecburiyetindedir. Bu nedenle firma üst yönetimi tarafından kuruluşumuzun vizyonuna ve misyonuna uygun olarak kalite politikası belirlenerek dokümante edilmiş, tüm personele yayımlanmış, ayrıca kuruluşumuzun muhtelif mekanlarına asılarak müşterilerine duyurulmuştur.
  • Hazir Beton Sektöründe gelişen teknolojileri ve standartları takip ederek kaliteli beton üretimi saglamak ve müşterilerimizin memnuniyetini arttirmak,
  • Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uyarak ürünlerimizin ve hizmetlerimizin kalitesini etkileyen tüm süreçleri sürekli olarak iyileştirmek,
  • Toplam Kalite Yönetimi felsefesi çerçevesinde eğitilmiş, motivasyonu yüksek, iş sağlığı­güvenliği, çevre, kalite ve maliyet bilincindeki katılımcı personeli ile sürekli gelişmek ve karlılığı hedeflemek.
  • Taşeronlarımızla birlikte karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde çalışıp verimliligimizi arttirmak,
  • Hazir beton sektöründe lider bir kuruluş olmaktır.

HAS HAZIR BETON A.Ş. KALITE HEDEFLERİ

HAS HAZIR BETON A.Ş. üst yönetimi, TS EN 206-1 normlarma uygun hazir beton üretimi için gerekli olan şartları da göz önüne alarak, fırmamızm tüm üretim seviyelerinde kalite hedeflerini yönetimin gözden geçilıne toplantısmda özellikle zamansal periyodu belli ohnak üzere, kalite politikasmdaki ana amaçları destekleyecek şekilde belirler.
Kalite hedeflerini belirlerken mevcut durum göz önüne almır. Eger mevcut durum ortaya konamıyorsa tecrübeler dogrultusunda tahmini hedefler konur. Kalite hedeflerinin belirlenen zaman periyodu için ulaşılabilir olmasına dikkat edilir.
Belirlenen kalite hedefleri hedef izlenebilir özelliğine göre izlenir. Herhangi bir sapma oldugunda geriye kalan zaman periyodu için tekrar gerçekçi hedefler belirlenir.

HAS HAZIR BETON A.Ş. İKİ AYRI KALİTE SİSTEMİ İLE YÖNETİLMEKTEDİR;

  • TS EN ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (16.02.2006)
  • KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ (25.11.2005)
  • ÜRETİMİMİZ TS-EN 206-1 HAZIR BETON STANDARDINA UYGUN ÜRETİLMEKTEDİR.
  • TS EN 206-1 (17.06.2004)
  • Şirketimiz 25.11.2005 tarihinden beri TÜRKİYE HAZIR BETON BİRLİĞİ üyesidir.